Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av valgt leder av Gudbrandsdalstinget og lederne av regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal  og Lillehammerregionen.

Leder og nestleder ble sist valgt på Gudbrandsdalstinget 10. november 2022. Arbeidsutvalget består etter dette av:

Ingunn Trosholmen (leder),  Anette Musdalslien (nestleder), Bjarne Eiolf Holø og Ole Tvete Muriteigen.