Organisering

Gudbrandsdalstinget består av politisk valgte representanter for kommunene Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og fylkeskommunen.

Fylkesmannen har møte- og talerett. Det samme gjelder kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen.

Gudbrandsdalstinget finner sted to ganger i året: om våren og om høsten. Arbeidsutvalget har ansvaret for å forberede saker til møtene.