Gudbrandsdalstinget mener

2021

Vedtatt uttalelse om Dovrebanen – Gudbrandsdalstinget 26.10.21

Vedtatt uttalelse om sykehus – Gudbrandsdalstinget 26.10.21

Vedtatt uttalelse om NTP – Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Vedtatt uttalelse om NOU 2020-15 – Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Vedlegg til uttalelse om NOU 2020-15

Vedtatt uttalelse om erklæring om det grønne skiftet – Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Vedtatt uttalelse om politiberedskap – Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Uttalelse om Kringsjåtunet 11.2.21
Høringsuttalelse om Granheim lungesykehus 9.2.21

2020
Uttale fra Gudbrandsdalstinget 12.10.20: Utsett avviklingen av Granheim
Uttale fra Gudbrandsdalstinget 7.5.20: Kommunene må kompenseres, og det må skje raskt
Uttale fra arbeidsutvalget 7.5.20: Flom i Gudbrandsdal

2019
Dobbeltspor til Lillehammer – tiltak for framdrift
Regionene og regionreformen

2018
Flom- og skredsikring i Gudbrandsdalen
Brev ang spesialisthelsetjenesten