Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget: Døgntilbudet ved Kringsjåtunet må opprettholdes

Gudbrandsdalstinget vil på det sterkeste advare mot å legge ned døgntilbudet ved Kringsjåtunet.

I våre 12 kommuner merker vi at stadig flere unge sliter med psykiske lidelser. Både ungdommer selv og foreldre forteller at døgntilbudet ved Kringsjåtunet har reddet liv. Derfor er det svært uheldig at døgntilbud legges ned.

Uttalelsen er sendt styret i Sykehuset innlandet. Hele uttalelsen kan leses her.:

Ber regjeringen om økte tiltak ved flom i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalstinget ber regjeringen om å:
1. Øke innsatsen for å forsere arbeidet med flom- og skredforebyggende tiltak gjennom NVE med minst 200 millioner kroner årlig utover dagens nivå.
2. Sammen med kommunesektoren å utrede og etablere en finansierings- og forsikringsordning  basert på solidarprinsippet for sikring og gjenoppretting av kommunal infrastruktur ved naturskade.

Hele brevet til departementene, NVE og Stortingsrepresentantene ligger her (PDF)