Handlingsplan om bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalstinget har i sitt møte i Kvitfjell 2. mars sluttet seg til handlingsplanen «Gudbrandsdalen 2030 – Bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen».

Handlingsplanen skal nå til behandling i alle de 12 kommunene i Gudbrandsdalen. Ingunn Trosholmen, som er leder av Gudbrandsdalstinget og ordfører i Lillehammer, har store ambisjoner for det videre arbeidet.

-Jeg opplever at kommunene har et tydelig ønske om å gjøre mer. Det er stor vilje til samarbeid på tvers av kommunegrensene, og næringslivet i Gudbrandsdalen forventer at kommunene går foran.  Steg for steg skal vi ta Gudbrandsdalen inn i en bærekraftig framtid, sier Trosholmen.

Handlingsplanen avslutter arbeidet med forprosjektet «Gudbrandsdalen 2030», som er en oppfølging av «Avtale om en bærekraftig dal», behandlet av Gudbrandsdalstinget i oktober 2021. Arbeidet ble forankret gjennom vedtak i alle de 12 kommunene våren 2022. Planen utgjør første fase i det som tar sikte på å være et langsiktig samarbeidsprosjekt i hele regionen. Handlingsplanen vil danne grunnlag for videre arbeid med konkrete utviklingsprosjekter for bærekraftig omstilling i Gudbrandsdalen. For å sette handlingsplanen og de enkelte utviklingsprosjektene ut i live, er det helt avgjørende med fortsatt engasjement fra kommunene.

-Kommunene i Gudbrandsdalen vil være pådrivere for bærekraftig utvikling og grønn omstilling. For å få til dette trenger vi alle med på laget; de ansatte og folkevalgte i kommunene, næringslivet og lokalsamfunnene. Sammen skal vi utvikle Gudbrandsdalen og ta en lederrolle i arbeidet med bærekraftig utvikling og grønn omstilling i distrikts-Norge, sier Trosholmen.

Hele handlingsplanen kan leses her.

Gudbrandsdalstinget 2. mars legges til Kvitfjell

Vårens ting legges til Kvitfjell i forbindelse med World Cup og Snowball-konferansen 2. mars. Deler av konferansen inngår derfor som en del av programmet for Gudbrandsdalstinget. Hovedsaken på dette møtet blir Gudbrandsdalstingets sluttbehandling av handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030 – den smarte grønne dalen.  I tillegg skal vi behandle årsmelding og årsregnskap for 2022 og eventuelle uttalelser. Handlingsplanen og andre sakspapirer blir sendt ut til deltakerne så snart dette er klart.

Handlingsplan_Gudbrandsdalen 2030

Sakspapirer og program Gudbrandsdalstinget 2. mars 2023

Gudbrandsdalstinget 9.-10. november 2022

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 9.-10.november!

Program, deltakere og sakspapirer

Høstens møte har temaet «Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» og er en direkte oppfølgingen av avtalen om en bærekraftig dal som alle ordførerne signerte på Spitsbergseter i oktober 2021.

Frister for påmelding og uttalelser

Påmelding: ALLE som skal delta, må på forhånd melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet innen 16.10.22

Frist for uttalelser: 2.11.22 . Forslag til uttalelser som ønskes behandlet, må sendes kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no innen denne datoen.

Kort om innholdet

  • Studietur til Kongsvinger-regionen, blant annet med besøk på møbelfabrikken «The Plus» på Magnor og innledninger om aktuelle temaer
  • Arbeidsverksted «Gudbrandsdalen 2030»
  • Middag på Festningen
  • Kort, formelt møte med valg og behandling av eventuelle uttalelser

 

Materiale fra Gudbrandsdalstinget 25.-26. oktober

Video med innledninger fra:

00:00:00: Håvard Moe, seniorrådgiver KSK (presentasjon)

00:56:50: Victor Norman, professor NHH

1:24:05: Tomas Holmestad, student og nettverksmedlem, Young Professionals (presentasjon)

1:33.15: Paneldiskusjon ledet av Ida Amble Ruge med følgende deltakere:
Victor Norman, Knut Storberget, Birgitte Bay, Håvard Teigen, Elin Fjeldberg,
Håvard Gangsås, Ingunn Trosholmen og Håvard Moe

Sakspapirer til møtet
Referat fra møtet
Vedtatte uttalelser
Avtale om en bærekraftig dal – underskrevet av 12 ordførere

Se opptak av Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Fikk du ikke med deg møtet i Gudbrandsdalstinget 23.3.21? I så fall har du mulighet til å se opptak av møtet her, med interessante innledninger og gode diskusjoner:

Opptak av Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Hovedtema for møtet var næringsutvikling. I tillegg ble det behandlet forslag til uttalelser om Nasjonal Transportplan, NOU 2020:15 og politiberedskap.

Dokumenter og annen informasjon knyttet til møtet, finner du her

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 23. mars 2021

 For mer informasjon og lenke til live stream av møtet se http://gudbrandsdalstinget.no/index.php/moter/sakspapirer/

Vårens Gudbrandsdalsting vil foregå digitalt og alle som ønsker det kan for første gang følge tinget direkte.  Tema for møtet denne gangen er næringsutvikling.

To ganger i året møtes ordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og rådmenn fra Gudbrandsdalen for å diskutere og skaffe seg kunnskap om utfordringer og muligheter i regionen.

Grunnet covid-19 vil møtet denne gangen foregå digitalt, og det gir alle interesserte en unik mulighet til å følge tinget.

I tillegg til å diskutere næringsutvikling, skal Gudbrandsdalstinget behandle årsmelding og regnskap for Gudbrandsdalstinget og forslag til uttalelser om aktuelle temaer som NTP, NOU 2020:15 (Det handler om Norge) og politiberedskap i Gudbrandsdalen.

Blant innlederne på møtet er styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og NHO-direktør Ole Erik Almlid. Vi får også besøk av Jan Christian Vestre, adm.dir. i den norske møbelprodusenten Vestre og en etterspurt foredragsholder – i tillegg til flere andre relevante stemmer som Bjarne Slapgard (Gudbrandsdal Energi), Unni Strand (Sparebank 1 Lom og Skjåk), Kathrine Skretting (Høgskolen i Innlandet), Sverre Bjørnstad (Innovasjon Norge), Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk Analyse), Per Oluf Solbraa (Leder av styringsgruppa for Krafttak for Grønn Vekst), Ove Gjesdal (Visit Lillehammer) og Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket).

 

Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget: Døgntilbudet ved Kringsjåtunet må opprettholdes

Gudbrandsdalstinget vil på det sterkeste advare mot å legge ned døgntilbudet ved Kringsjåtunet.

I våre 12 kommuner merker vi at stadig flere unge sliter med psykiske lidelser. Både ungdommer selv og foreldre forteller at døgntilbudet ved Kringsjåtunet har reddet liv. Derfor er det svært uheldig at døgntilbud legges ned.

Uttalelsen er sendt styret i Sykehuset innlandet. Hele uttalelsen kan leses her.:

Presentasjoner fra Gudbrandsdalstinget 26. – 27. oktober 2020

Gudbrandsdalstinget ble gjennomført 26.  – 27. oktober 2020 på Hunderfossen Hotel og Resort i Lillehammer.

Her er presentasjonene fra møtet:

Hovedpresentasjon med generell informasjon:
Hovedpresentasjon GT 261020

Hvordan kan kommunene påvirke folketallsutviklingen? v/Marianne Solbakken og Ragnhild Godal ved Distriktssenteret:
Attraktivitet Distriktssentret Solbakken GT 271020

På skinner i Gudbrandsdalen v/Svenn Arne Lie:
G-tinget_jernbane

Jernbane og pendlertog i Gudbrandsdalen v/Sverre Høven:
Sverre Høven SJ Gudbrandsdalstinget oktober 2020

Orientering om «kommuneinitiativet» for å realisere Gudbrandsdal Slakteri v/Bjarne Eiolf Holø:
Kommuneinitiativet Gudbrandsdal Slakteri Holø GT 261020

Kommuneøkonomi i kjølvannet av korona v/Jon Halvor Midtmageli:
Kommuneøkonomi Midtmageli GT 271020

Ja til akuttsykehus på Lillehammer v/Ingunn Trosholmen:
Sykehusstruktur Trosholmen GT 261020