Historie

Gudbrandsdalen er delt inn i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen. Når det gjelder store samfunnsoppgaver og samfunnsspørsmål, er det behov for samarbeide på tvers av regiongrensene. Gudbrandsdalstinget er en politisk møteplass for samfunnsutvikling i Gudbrandsdalen.

Idèen om et Gudbrandsdalsting ble først tatt opp på initiativ av Nord-Gudbrandsdal regionråd og har blitt forsterket gjennom prosessene som er gjennomført i første fase av byregionprogrammet (2014).

I byregions andre fase (2017) har blant annet mandatet og organiseringen av Gudbrandsdalstinget blitt utredet.

Se viljeserklæringen om samarbeidet: Undertegnet viljeserklæring 171020

Formannskapsrepresentantmøte 1.-2. november 2018 på Lillehammer skal ta stilling til mandatet til Gudbrandsdalstinget.

Mandat for Gudbrandsdalstinget, godkjent 2. november 2018