Gudbrandsdalstinget 2. mars legges til Kvitfjell

Vårens ting legges til Kvitfjell i forbindelse med World Cup og Snowball-konferansen 2. mars. Deler av konferansen inngår derfor som en del av programmet for Gudbrandsdalstinget. Hovedsaken på dette møtet blir Gudbrandsdalstingets sluttbehandling av handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030 – den smarte grønne dalen.  I tillegg skal vi behandle årsmelding og årsregnskap for 2022 og eventuelle uttalelser. Handlingsplanen og andre sakspapirer blir sendt ut til deltakerne så snart dette er klart.

Handlingsplan_Gudbrandsdalen 2030

Sakspapirer og program Gudbrandsdalstinget 2. mars 2023