Gudbrandsdalstinget er en politisk arena som skal ta opp og fronte felles politiske saker og fungere som et felles tydelig talerør for Gudbrandsdalen.

Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles politikk for viktige områder for Gudbrandsdalssamfunnet.

Gudbrandsdalstinget skal fremme samarbeid og bidra til utvikling og verdiskaping i hele regionen.

Mandatet til Gudbrandsdalstinget ble godkjent av tinget 2. november 2018

Les mer om mandatet til Gudbrandsdalstinget her (PDF)

Historie

Gudbrandsdalen er delt inn i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen. Når det gjelder store samfunnsoppgaver og samfunnsspørsmål, er det behov for samarbeide på tvers av regiongrensene. Gudbrandsdalstinget er en politisk møteplass for samfunnsutvikling i Gudbrandsdalen.

Idèen om et Gudbrandsdalsting ble først tatt opp på initiativ av Nord-Gudbrandsdal regionråd og har blitt forsterket gjennom prosessene som er gjennomført i første fase av byregionprogrammet (2014).

I byregions andre fase (2017) har blant annet mandatet og organiseringen av Gudbrandsdalstinget blitt utredet.

Se viljeserklæringen om samarbeidet: Undertegnet viljeserklæring 171020

Formannskapsrepresentantmøte 1.-2. november 2018 på Lillehammer skal ta stilling til mandatet til Gudbrandsdalstinget.

Mandat for Gudbrandsdalstinget, godkjent 2. november 2018

 

Kontakt

Ledelse i Gudbrandsdalstinget går på omgang

I 2022 og 2023 er lederen av Gudbrandsdalstinget Ingunn Trosholmen, som også er ordfører i Lillehammer kommune. Kontaktinformasjon: e-post: ingunn.trosholmen@lillehammer.kommune.no. Telefon:  61105574/92028175

Regionkontorene utgjør i fellesskap sekretariatet for Gudbrandsdalstinget. Koordineringen skifter hvert år. I 2023 har Nord-Gudbrandsdalen ansvaret.

Lillehammerregionen  

Anne Kirsti Ryntveit (regionkoordinator) 

Anne.kirsti.ryntveit@lillehammer.kommune.no 

Mob 90611464

Kristen Rusaanes (spesialrådgiver Lillehammer kommune)

kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no

Mob 90798900

 

Nord-Gudbrandsdal  

Frode Damstuen  (daglig leder)

frode@regionkontoret.no 

Mob 90911501 

 

Midt-Gudbrandsdal  

Irene Teige Killi (daglig leder )  

Irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no 

Mob 41523823