Ber regjeringen om økte tiltak ved flom i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalstinget ber regjeringen om å:
1. Øke innsatsen for å forsere arbeidet med flom- og skredforebyggende tiltak gjennom NVE med minst 200 millioner kroner årlig utover dagens nivå.
2. Sammen med kommunesektoren å utrede og etablere en finansierings- og forsikringsordning  basert på solidarprinsippet for sikring og gjenoppretting av kommunal infrastruktur ved naturskade.

Hele brevet til departementene, NVE og Stortingsrepresentantene ligger her (PDF)