Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av valgt leder av Gudbrandsdalstinget og lederne av regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal  og Lillehammerregionen.

Arbeidsutvalget til Gudbrandsdalstinget ble sist valgt på Gudbrandsdalstinget 27. oktober 2020:

Rune Støstad (leder)  Anette Musdalslien (nestleder), Bjarne Eiolf Hole, Arne Fossmo.