Møter i Gudbrandsdalstinget

I byregions andre fase (2017) har blant annet mandatet og organiseringen av Gudbrandsdalstinget blitt utredet.  Du finner relevante dokumenter og rapporter på denne side.

Se presentasjon av arbeidet i ByR2 her (prezi 2018)

Sluttrapport fra ByR2 sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet  (PDF 2018)

Rapporten om Fritidsboliger og lokal verdiskapning i Gudbrandsdalen ligger her (PDF 2017)

Arbeidsdokumentet fra Byr2 med innspill kunnskapsgrunnlaget ligger her (PDF 2017)

Rapporten Gode i hop som danner kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av Gudbrandsdalstinget ligger her (PDF 2014)