Kontakt

Ledelse i Gudbrandsdalstinget går på omgang

I 2021 er lederen av Gudbrandsdalstinget Rune Støstad, som også er ordfører i Nord-Fron. Kontaktinformasjon: e-post: rs@nord-fron.kommune.no, tlf. 61216103/91864767.

Regionkontorene utgjør i fellesskap sekretariatet for Gudbrandsdalstinget. Koordineringen skifter hvert år. I 2021 har Lillehammerregionen ansvaret.

Lillehammerregionen  

Anne Kirsti Ryntveit (daglig leder) 

Anne.kirsti.ryntveit@lillehammer.kommune.no 

Mob 90611464

Kristen Rusaanes (rådgiver)

kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no

Mob 90798900

 

Nord-Gudbrandsdal  

Frode Damstuen  (daglig leder 1.1.2020-31.12.2020) 

frode@regionkontoret.no 

Mob 90911501 

 

Midt-Gudbrandsdal  

Irene Teige Killi (daglig leder 1.10.2018-31.12.2019)  

Irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no 

Mob 41523823