Kontakt

Ledelse i Gudbrandsdalstinget går på omgang

I 2022 og 2023 er lederen av Gudbrandsdalstinget Ingunn Trosholmen, som også er ordfører i Lillehammer kommune. Kontaktinformasjon: e-post: ingunn.trosholmen@lillehammer.kommune.no. Telefon:  61105574/92028175

Regionkontorene utgjør i fellesskap sekretariatet for Gudbrandsdalstinget. Koordineringen skifter hvert år. I 2023 har Nord-Gudbrandsdalen ansvaret.

Lillehammerregionen  

Anne Kirsti Ryntveit (regionkoordinator) 

Anne.kirsti.ryntveit@lillehammer.kommune.no 

Mob 90611464

Kristen Rusaanes (spesialrådgiver Lillehammer kommune)

kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no

Mob 90798900

 

Nord-Gudbrandsdal  

Frode Damstuen  (daglig leder)

frode@regionkontoret.no 

Mob 90911501 

 

Midt-Gudbrandsdal  

Irene Teige Killi (daglig leder )  

Irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no 

Mob 41523823