Nyheter og presentasjoner fra møtet 1.-2. november 2018

Uttalelser

Gudbrandsdalstinget ber regjeringen om tiltak mot flom.

Les brevet til om flom her 

Gudbrandsdalstinget sender en bekymringsmelding til Stortinget og regjeringen angående situasjonen i spesialisthelsetjenesten.

Les brevet om spesialisthelsetjenesten her 

Gudbrandsdalstinget ber fylkespolitikerne om særlig ta hensyn til en del ting når det arbeides med å bygge det nye fylket og har adressert et brev til Arbeidsutvalget og til Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune.

Les brevet om Regionene og regionreformen her 

Ordførere, rådmenn, opposisjon og regionkontorene var samlet på lillehammer hotell 1.-2. november 2018.

Referat fra møtet

Referat Gudbrandsdalstinget november 2018

Presentasjoner

Presentasjonene er i  PDF-format.

Om klimaendringer og mat -utfordringer og muligheter, Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk og innovasjon Norsk Landbrukssamvirke

Konsensus- hva, hvorfor og hvordan, ved påtroppende fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget 

Knut Storberget omtaler Gudbrandsdalen som ‘juvelen i Innlandet’. -Innlandet må jobbe med å nå fram politisk sentralt.

 

Lokal utvikling, urbanisering og landsbygdsutvikling- og om betydningen av å være både realist, pragmatiker og visjonær, ved Josefina Syssner Linköpings Universitet 

Josifina Syssner fra Linköping Universitet viser at fraflytting er en europeisk- og nordisk- trend. -Spørsmålet er hvordan man skal skape et bra samfunn i områder med befolkningsnedgang.

Yngre stemmer, om Young Sustainable Impact og Fokus 20130, ved Amund Grytting 

Yngre stemmer, om prosjektet Kom til oss, ved Ida Amble Ruge

Innlandet fylke- nye muligheter for Gudbrandsdalen? ved Even Aleksander Hagen

Elias Sperstads presentasjon om flommen 

Dag Erik Pryhns presentasjon om nye E6

 

Ung Døl, Amund Grytting, utfordrer politikerne og ber dem til å tenke på hvordan de når ut til dem mellom 20 og 30 år.